Twenty Ten

Saya sekarang menggunakan Tema Lalai (Default Theme) Worpress Versi 3, bertajuk twenty ten (2010). Tema ini nampak lebih ringkas, pengatas boleh diubah dan tulisan yang jelas. Selain itu, setiap kiriman juga boleh diubahsuai pengatasnya (header customization) dengan menentukan imej pilihan (featured image) semasa menambah kiriman.