Warkah untuk saudara-saudaraku yang merokok

Saudara Saudari yang dikasihi Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah atas segala nikmat yang diberikan, termasuk kesihatan dan oksigen percuma untuk kita. Sholawat dan Salam untuk Rasulullah S.A.W, ahli keluarga, dan sahabat baginda radhiallahu anhum. Amma Ba’du.. Mungkin paru-paru saudara sudah ada ketahanan menerima asap rokok, tapi paru-paru anak-anak saudara dan isteri(-isteri) saudara alah kepada asap rokok. […]